Hostia IHS 2 części – 100cm

130.00

Hostia IHS przedzielona na dwie połowy.